دلیل دستگیری رضا پیشرو و حمید نوری مدیر نرم افزار هایش ۳ اسفند ۹۶

دلیل دستگیری رضا پیشرو و حمید نوری مدیر نرم افزار هایش 3 اسفند 96

دلیل دستگیری رضا پیشرو و حمید نوری مدیر نرم افزار هایش ۳ اسفند ۹۶

دلیل دستگیری رضا پیشرو

دلیل دستگیری رضا پیشرو و حمید نوری مدیر نرم افزار هایش ۳ اسفند ۹۶ که نيوز بازداشت رضا پیشرو خواننده زیرزمینی پاپ امروز درون فضای مجازی منتشر شده هست.

برادر رضا پیشرو به نام علی اوج که خود او هم خواننده رپ فارسی هست درون اینستاگرامش این نيوز را تایید کرد.

دريافت فیلم رضا پیشرو

گردآوری: گلناک Golnak.com